📄

Termene și condiții

Data ultimei actualizări: 15.08.2022

Rastel.io oferă o rețea de adăposturi inteligente și sigure pentru biciclete care pot fi monitorizate și accesate printr-o aplicație mobilă.

Rastel.io Solutions SRL operează site-ul rastel.io, aplicația web app.rastel.io și deține brandul Rastel.io.

Pentru a dobândi calitatea de utilizator si a putea folosi adăposturile pentru biciclete, persoana trebuie să accepte și să fie de acord cu Termenele și Condițiile afișate în aplicația Rastel.io și pe website-ul Rastel.io, stipulate în paragrafele următoare (”Termenele și Condițiile”). Aplicația se află în stadiul de testare, astfel că Termenele și Condițiile pot suferi modificări oricând. Vă încurajăm să verificați periodic Termenele și Condițiile afișate pentru a fi la curent cu ultima versiune.

  1. Definiții termeni:
Termene și condiții generale – termenele si condițiile generale cuprind suma normelor si procedurilor care reglementează Platforma Rastel.io și contractul care guvernează relația dintre Utilizator si Platforma Rastel.io și sunt acceptate de ambele părți odată cu crearea unui cont și bifarea căsuței “Sunt de acord cu Termenele și Condițiile”.

Rastel.io Website-ul, aplicația și brandul cu acest nume deținute de Rastel.io Solutions SRL, care oferă servicii de parcare în siguranță a bicicletelor, folosind tehnologia dezvoltată de aceștia

Utilizator - orice persoană care utilizează aplicația Rastel.io

Platforma - aplicația web rastel.io bazată pe site-ul rastel.io, folosită cu scopul accesării adăposturilor de biciclete, accesibilă la app.rastel.io

Website - site-ul rastel.io

Adăpost - dispozitivul pus la dispoziție de Rastel.io în scopul parcării bicicletelor

Rastel - Suport pentru păstrarea bicicletelor

  1. Dispoziții generale

Vă rugăm să citiți aceste termene și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a Platformei. Utilizarea acestei Platforme implică acceptarea tacită a termenelor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de proprietar al Website-ului, Rastel.io își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și Politica privind Cookies fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenele și condițiile actualizate.

2.1 Utilizarea Platformei și a Website-ului necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Utilizator a anumitor cerințe de ordin tehnic precum folosirea unui dispozitiv mobil pentru accesarea Platformei.

2.2 Navigarea Website-ului, urmată de înregistrarea și folosirea Platformei, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Utilizator a Termenilor și Condițiilor rastel.io.

3. Utilizarea platformei Rastel.io

3.1 Pentru a putea utiliza Platforma Rastel.io și pentru a accesa Adăposturile de biciclete, este necesară crearea unui cont de utilizator.

3.2 Orice citire, copiere sau manipulare a codului sursă al aplicației indiferent de mijloacele informatice utilizate este strict interzisă. Nerespectarea acestei interdicții va conduce la interzicerea imediată și automată a accesului Utilizatorului la platformă și serviciile oferite prin aceasta, acesta urmând să suporte orice daune și costuri ce rezultă din această încălcare a termenelor și condițiilor.

3.3 Pentru a putea avea acces la serviciile oferite de Rastel.io, în momentul înregistrării, Utilizatorului îi se va solicita să citească și să accepte Termenele și Condițiile de folosire a platformei și a adăpostului, doar ulterior acestui moment începând relația contractuală dintre Rastel.io și Utilizator. După parcurgerea și finalizarea procesului de înregistrare și validare, utilizatorii vor putea folosi serviciile de parcare bicicletă în siguranță oferite prin intermediul platformei.

3.4 În momentul înregistrării, Utilizatorului îi se va solicita numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, modelul bicicletei precum și alegerea unui nume de utilizator și o parolă. Datele colectate vor fi folosite doar în scopurile menționate în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

3.5 Pentru utilizarea aplicației Utilizatorul trebuie să dețină un dispozitiv mobil cu acces la o conexiune stabilă de internet și un browser. Aplicația nu poate fi accesată din versiunea web, folosind laptop sau computer.

3.6 Rastel.io își rezervă dreptul de a colecta și procesa datele despre utilizarea Adăpostului în scop statistic, acestea fiind anonimizate. Mai multe detalii găsiți în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

4. Utilizarea Adăpostului

Prin folosirea Platformei și a Adăpostului și prin bifarea acceptării Termenelor și Condițiilor sunteți de acord cu următoarele reguli de folosire a a Adăpostului:

4.1 Adăpostul va putea fi folosit doar prin intermediul Platformei. Pentru a folosi Adăpostul, este necesară crearea unui cont de Utilizator în platformă.

4.2 Pentru a putea vizualiza Adăposturile disponibile pe hartă, Utilizatorului îi se va solicita accesul la datele de geolocație disponibile prin GPS-ul dispozitivului mobil. În momentul în care Utilizatorul se va afla la o distanță de maxim 5 metri de Adăpost, folosirea acestuia va deveni posibilă prin Platformă. În momentul transmiterii mesajului de deschidere, aplicația va acționa de la distanță yala Adăpostului.

4.3 Fiecare Utilizator are dreptul de a parca o singura bicicletă per sesiune.

4.4 Pentru folosirea Adăpostului, Utilizatorul trebuie să aibă vârsta de minim 16 ani.

4.5 Timpul maxim alocat pentru parcarea bicicletei este de 36 de ore. La expirarea termenului de 36 de ore, ne rezervăm dreptul de a înlătura bicicleta din Adăpost, împreună cu orice accesorii. În cazul în care bicicleta este legată cu un sistem de închidere, în unele cazuri acesta poate fi distrus pentru a putea înlătura bicicleta.

4.6 În cazul în care bicicleta a fost înlăturată ca urmare a depășirii termenului limită, Utilizatorul nu are niciun drept să solicite despăgubiri sau daune interese pentru orice pagubă cauzată de înlăturarea bicicletei sau pentru orice daună asupra bicicletei sau accesoriilor acesteia.

4.7 În cazul în care bicicleta a fost înlăturată ca urmare a depășirii termenului limită, ne rezervăm dreptul de a o păstra timp de 14 zile, perioadă în care poate să fie ridicată contra-cost. În cazul neridicării în acest interval, ne rezervăm dreptul de a vinde sau dona bicicleta părăsită.

4.8 Adăpostul poate fi folosit de mai multe persoane simultan. Astfel, legarea bicicletei în interiorul adăpostului este puternic încurajată. Nu răspundem pentru furtul, deteriorarea sau avarierea bicicletei.

4.9 Rastel.io are dreptul, oricând, și fără nicio notificare prealabilă, să închidă parţial sau total, temporar sau permanent, utilizarea Adăpostului și schimbarea locației. Anterior mutării, Utilizatorii vor fi anunțați cu 3 zile înainte despre schimbarea locației și li se va solicita eliberarea adăpostului. Dacă în momentul mutării se află biciclete în interiorul Adăpostului, deși utilizatorii au fost anunțați, ne rezervăm dreptul de a îndepărta bicicletele aflate în interior.

4.10 Facilitățile oferite sunt destinate pentru uzul exclusiv al Utilizatorului și sunt netransferabile. Spațiile vor fi utilizate strict pentru depozitarea unei biciclete aparținând sau în grija Utilizatorului. În adăpost nu pot fi depozitate alte accesorii sau articole.

4.11 Asigurarea nu este inclusă în calitatea de Utilizator. Parcarea bicicletelor în Adăpost se realizează pe riscul propriu al Utilizatorului. De aceea, vă recomandăm să vă asigurați că bicicleta dumneavoastră este în siguranță, folosind un lacăt de calitate cu un nivel de securitate adecvat pentru valoarea bicicletei dumneavoastră.

4.12 Atunci când folosește Adăpostul, Utilizatorul trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a evita deteriorarea acestuia sau a oricărui alt obiect conținut în Rastel.

4.13 Este interzisă depozitarea oricăror articole sau bunuri în facilitățile oferite, cu excepția bicicletelor.

4.14 Orice articole interzise vor fi eliminate de către Rastel.io și orice costuri vor fi suportate de către Utilizator. Utilizatorul nu are dreptul la nicio compensație sau restituirea oricăror bunuri îndepărtate.

4.15 Adăpostul este una dintre cele mai sigure variante de depozitare a bicicletei dumneavoastră. Cu toate acestea, situații neprevăzute pot avea loc și, deși adăposturile sunt concepute pentru a fi dure, nu sunt impenetrabile pentru un hoț hotărât și bine echipat. Rastel.io nu este responsabil în caz de furt, distrugere, deteriorare a bicicletei. În cazul în care ai fost victima unui astfel de incident neplăcut, te rugăm să ne contactezi la contact@rastel.io.

4.16 În cazul oricăror defecțiuni care afectează operațiunea normală a Adăpostului, Rastel.io va răspunde în 24 de ore. Dacă sesizați orice defecțiune sau sunteți afectat în mod direct de o defecțiune a adăpostului, vă rugăm să ne contactați la contact@rastel.io.

5. Obligațiile Utilizatorilor

Utilizatorul trebuie să respecte următoarele obligații:

6. Încetarea utilizării Serviciului

6.1 Utilizatorul are dreptul să înceteze utilizarea Serviciului oricând, pentru orice motiv. Nu este obligat să notifice Rastel.io în cazul încetării utilizării. Cu toate acestea, în cazul în care se doreşte ştergerea oricăror date sau informaţii personale privind contul creat sau utilizatorul trebuie să comunice în scris această solicitare, la adresa contact@rastel.io. Ca urmare a unei astfel de solicitări, Rastel.io va dispune ştergerea contului într-un timp rezonabil, însă e posibil ca unele informații să fie păstrate un termen de limitat, astfel cum este expus în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

6.2 Compania are dreptul, oricând, si fără nicio notificare prealabilă, să închidă parţial sau total, temporar sau permanent, Serviciul oferit.

7. Drepturi de autor

Conținutul rastel.io și app.rastel.io este proprietatea exclusivă a Rastel.io.

7.1 Rastel.io garantează Utilizatorului acces limitat pe website și pe platformă în interes personal (folosirea serviciului de parcare de biciclete sau informare) și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Rastel.io fără acordul prealabil scris al acesteia.

7.2 Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea Rastel.io, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite în conexiune cu site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

7.3 Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a website-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

8. Securitatea informației

8.1 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de Rastel.io exclusiv în scopul declarat în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

8.2 Nu sunteți obligat să furnizați datele Dvs. personale, însă refuzul face imposibilă utilizarea adăpostului pentru biciclete, în lipsa existenței unui cont de utilizator.

8.3 Rastel.io se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date deținute conținând informații referitoare la datele personale ale clienților săi și a luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura siguranța datelor dumneavoastre cu caracter personal. În cazul în care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii, vi se va cere acordul explicit.

8.4 Pentru a vă exercita drepturile de Utilizator în baza legislației privind protecția datelor, precum și pentru mai multe detalii puteți găsi în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și în Politica privind Cookies.

9. Conciliere

În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu serviciile oferite de Rastel.io, vă rugăm să ne adresați un e-mail pe adresa: contact@rastel.io. Orice conflict apărut între clienți și companie se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care conflictul nu s-a soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

10. Limitarea Răspunderii

10.1 Rastel.io nu garantează că platforma rastel.io, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Utilizatorul folosește platforma rastel.io pe riscul propriu, Rastel.io fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea rastel.io și a aplicației web Rastel.io sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma rastel.io

10.2 Rastel.io nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei rastel.io sau pentru cele apărute ca urmare a imposibilității accesării sale.

10.3 Rastel.io nu este răspunzătoare pentru eventualele furturi, avarieri sau distrugeri ca urmare a utilizării Adăpostului.

10.4 Rastel.io nu este răspunzătoare pentru orice daună produsă prin folosirea necorespunzătoare a Adăpostului, cu neglijență sau în stare de ebrietate.

11. Alte Dispoziții

11.1 Prezentele Termene și condiții, Platforma, Website-ul, relațiile contractuale, sunt guvernate în întregime de legea din România.

11.2 Rastel.io își rezervă dreptul ca, periodic, cu sau fără notificare, să modifice aceste Termene și Condiții la discreția sa. Termenele și Condițiile aplicabile serviciilor furnizate vor fi versiunea actuală și afișată pe acest Site. Utilizarea serviciilor după efectuarea modificărilor reprezintă acordul Utilizatorului cu privire la modificările survenite. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

12. Contact

Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa contact@rastel.io.